Marta Staśto

Dr Marta Staśto

Marta Staśto

stomatolog

Dr Marta Staśto w latach 2000-2005 studiowała na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Staż podyplomowy odbyła po ukończeniu studiów w Miejskim Centrum Stomatologii ,,Nowa Huta” w Krakowie. W 2005 roku po zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego rozpoczęła praktykę jako samodzielny lekarz.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Wolne chwile poświęca pasjom sportowym.

Nasi pozostali dentyści

Artur Bort
Artur Bort
dr n. med. spec. stomatologii ogólnej I stopnia
Wiesław Staśto
Wiesław Staśto
Lek. Stom. spec. protetyki II stopnia